національний


національний
-а, -е.
1) Стос. до нації, національності, пов'язаний з їхньою суспільно-політичною діяльністю.
2) Власт. певній нації, національності; який відображає їхні характер, особливості. || у знач. ім. націона́льне, -ного, с. Те, що виражає характерні особливості якої-небудь нації.
3) Державний, який належить даній країні або стосується її народу.
••

Націона́льна асамбле́я — назва парламенту в деяких країнах.

Націона́льна валю́та — а) грошова одиниця країни; б) валюта, що випускається державою (центральним банком країни).

Націона́льна гва́рдія — відбірні війська, підпорядковані главі держави (президенту).

Націона́льна грошова́ систе́ма — способи і форми випуску грошей та організації грошового обігу в країні.

Націона́льний дохі́д — частина сукупного продукту, яка залишається після заміщення спожитих засобів виробництва.

Націона́льний парк — заповідна територія, яка відкрита для відвідування і має характерні або унікальні особливості природи даного географічного або національного району.

Націона́льний проду́кт — вартість, грошовий вираз обсягу продукції, виробленої у народному господарстві країни протягом року.

4) Стос. до окремої, нечисленної національності. Національна область.
••

Націона́льна ме́ншість (менши́на) — національність, яка за чисельністю становить меншість порівняно з основною масою населення країни.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Смотреть что такое "національний" в других словарях:

  • національний — [нац іона/л нией] м. (на) ному/ н ім, мн. н і …   Орфоепічний словник української мови

  • національний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • культурно-національний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • національно — Присл. до національний 1), 2) …   Український тлумачний словник

  • верхній рівень Національної депозитарної системи — Національний депозитарій і депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів …   Глосарій термінів фондового ринку

  • багатонаціональний — а, е. Який складається з багатьох націй. || Створений різними націями …   Український тлумачний словник

  • безнаціональний — а, е. Який не стосується ніякої нації, не пов язаний з будь якою нацією …   Український тлумачний словник

  • загальнонаціональний — а, е. Спільний, єдиний для усієї нації, стос. до усієї нації …   Український тлумачний словник

  • інтернаціональний — а, е. 1) Стос. до різних народів, націй; міжнародний. || Який складається з представників різних народів, націй. 2) Який відповідає принципам інтернаціоналізму, ґрунтується на них …   Український тлумачний словник

  • міжнаціональний — а, е. Який існує, відбувається між націями, національностями, поширюється на них …   Український тлумачний словник

Книги

Другие книги по запросу «національний» >>